Szanowna Pani/Szanowny Panie

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych. Dla Administratora priorytetem staje się ochrona polegająca na zaprojektowaniu, wdrożeniu i umiejętnym utrzymaniu systemu bezpieczeństwa informacji, którego podstawę stanowi opracowanie dokumentu  Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia oraz określa obowiązki związane z bezpieczeństwem tych danych polegającym w szczególności na zapewnieniu poufności, integralności, rozliczalności i dostępności danych.

Jednym z najważniejszych obowiązków – oprócz obowiązku dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą (obowiązku zabezpieczenia danych), jest obowiązek informacyjny (art. 13 i art. 14 RODO).

Klauzule obowiązku informacyjnego: 

  1. Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od Klienta, którego dane dotyczą korzystającego ze Sklepu dostępnego pod adresem https://aquanet-laboratorium.pl/ zawarta została w Polityce Prywatności Sklepu
  2. Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby korzystającej z formularza kontaktowego na stronie WWW Sklepu Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
  3. Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby ubiegającej się o pracę
  4. Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od klienta
  5. Klauzula obowiązku informacyjnego Fanpage na portalu Facebook 
  6. Klauzula Rady ds. Etyki

Kontakt

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności realizacji praw osób, których dane dotyczą prosimy kierować na adres: daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i złożyć go w siedzibie – Sekretariacie Administratora Danych Osobowych lub przesłać do jego siedziby:

  1. Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą
  2. Klauzula wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz, adres: daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących zapewnienia ochrony, naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt z IOD na adres daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl

Polityka Ochrony Prywatności

Przykładając szczególną wagę do ochrony prawa prywatności wszystkich osób, w tym odwiedzających internetowe strony/serwisy Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., nakreślona została Polityka Ochrony Prywatności, w której zebrano zasady przetwarzania (w szczególności: gromadzenia, modyfikacji, usuwania, udostępniania) danych odwiedzających serwisy.

W celu zapoznania się z niniejszą informacją należy wybrać link Polityka Prywatności u dołu każdej strony i/lub kliknąć tutaj