Kategorie dokumentów:

Certyfikaty

Instrukcje pobierania próbek

Zlecenia badań

Zakresy badań i formularze

Artykuły i publikacje

Przepisy prawne

Przydatne linki

Certyfikaty

Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Lista badań w zakresie elastycznym

Zatwierdzenie PPIS do wykonywania badań wody z kąpielisk i wody do spożycia

Instrukcje pobierania próbek

Pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych

Pobieranie próbek wody do badań chemicznych

Pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych i chemicznych

Pobieranie próbek wody do badań Legionelli

Pobieranie próbek wody do badań wody basenowej

Zlecenia badań

Badania wody

Badania środowiska (ścieki, osady, odpady, gleby)

Badania żywności

Badania środowiska pracy/badania środowiska ogólnego

Badania środowiska pracy – podwykonawstwo

Wody mineralne, źródlane, stołowe

Testy migracji – Badania materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą

Kleszcze

Obrosty

Ogólne warunki sprzedaży

Zakresy badań i formularze

Woda do picia – Parametry grupy A

Woda do picia – Parametry grupy B

Woda, klienci detaliczni

Woda, baseny

Wody mineralne, źródlane, stołowe

Wody podziemne i powierzchniowe

Żywność

 Środowisko – ścieki

 Środowisko – osady

 Środowisko – odpady

 Środowisko – popioły

Środowisko ogólne

Środowisko pracy

Odpady – Biogazownie

Artykuły i publikacje

Legionella – niedostrzegany problem

Folder informacyjny Aquanet Laboratorium

Raport CSR za rok 2021

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 – Ulotka informacyjna

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 Listopada 1998r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – Kompendium GIS

Wytyczne WHO dotyczące wody do picia (ENG)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. ws. substancji szczególnie szkodzliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Klauzula obowiązku informacyjnego w ramach funkcjonowania Rady ds. Etyki

Przydatne linki

Twardość wody w Poznaniu i okolicach

Aquanet S.A.

Stacje Sanitarno Epidemiologiczne

Państwowy Zakład Higieny – Atestacja materiałów do kontaktu z wodą