Kategorie dokumentów:

Certyfikaty

Instrukcje pobierania próbek

Zlecenia badań

Zakresy badań i formularze

Artykuły i publikacje

Przepisy prawne

Przydatne linki

Certyfikaty

Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Zakres Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Lista badań w zakresie elastycznym

Zatwierdzenie PPIS do wykonywania badań wody z kąpielisk i wody do spożycia

Instrukcje pobierania próbek

Pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych

Pobieranie próbek wody do badań chemicznych

Pobieranie próbek wody do badań bakteriologicznych i chemicznych

Pobieranie próbek wody do badań Legionelli

Pobieranie próbek wody do badań wody basenowej

Zlecenia badań

Badania wody

Badania środowiska (ścieki, osady, odpady, gleby)

Badania żywności

Wody mineralne, źródlane, stołowe

Testy migracji – Badania materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą

Kleszcze

Ogólne warunki sprzedaży

Zakresy badań i formularze

Woda do picia – Parametry grupy A

Woda do picia – Parametry grupy B

Woda, klienci detaliczni

Woda, baseny

Wody mineralne, źródlane, stołowe

Żywność

 Środowisko – ścieki

 Środowisko – osady

 Środowisko – odpady

 Środowisko – popioły

Odpady – Biogazownie

Artykuły i publikacje

Legionella – niedostrzegany problem

Folder informacyjny Aquanet Laboratorium

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 Listopada 1998r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – Kompendium GIS

Wytyczne WHO dotyczące wody do picia (ENG)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. ws. substancji szczególnie szkodzliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Przydatne linki

Twardość wody w Poznaniu i okolicach

Aquanet S.A.

Stacje Sanitarno Epidemiologiczne

Państwowy Zakład Higieny – Atestacja materiałów do kontaktu z wodą