Bakterie coli. Przydatne informacje.

Bakterie coli. Przydatne informacje.

Na początku  – bardzo ważne ogłoszenie: Tytuł niniejszego artykułu nie jest poprawny! Jednak został celowo tak skonstruowany, aby uwypuklić jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów z zakresu zagadnień czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia. Powielanie tego mitu wynika najprawdopodobniej trochę z niewiedzy, a może także z emocji jakie dosyć często wywołuje tematyka związana z omawianym zagadnieniem….