Bomby ekologiczne, a jakość wody

Bomby ekologiczne, a jakość wody

Na początku małe wyjaśnienie: Formalnie rzecz biorąc nie istnieje ścisła definicja „bomby ekologicznej” ponieważ jest to określenie, które weszło do naszego języka potocznego w celu określenia pewnych konkretnych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Być może terminologia taka nie jest do końca właściwa z technicznego punktu widzenia, ale z pewnością trafia do wyobraźni i niesie w…