Aquanet Laboratorium dla biogazowni: badania substratów i pofermentu. Jakość to dla nas słowo-klucz.

Aquanet Laboratorium dla biogazowni: badania substratów i pofermentu. Jakość to dla nas słowo-klucz.

Biogazownia to instalacja służąca do wytwarzania biogazu z odpadów organicznych, takich jak resztki żywności, odchody zwierząt, czy też odpady rolnicze. Proces ten odbywa się w wyniku fermentacji beztlenowej wewnątrz reaktora biologicznego. Badania, które oferuje Aquanet Laboratorium, pozwalają ocenić jakość substratów używanych w biogazowniach oraz jakość powstałego tam pofermentu. – Substrat to substancja, która jest wprowadzania…