Bakterie coli. Przydatne informacje.

Bakterie coli. Przydatne informacje.

Na początku  – bardzo ważne ogłoszenie: Tytuł niniejszego artykułu nie jest poprawny! Jednak został celowo tak skonstruowany, aby uwypuklić jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów z zakresu zagadnień czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia. Powielanie tego mitu wynika najprawdopodobniej trochę z niewiedzy, a może także z emocji jakie dosyć często wywołuje tematyka związana z omawianym zagadnieniem….

Gospodarowanie ściekami

Gospodarowanie ściekami

Woda jest jednym z podstawowych elementów warunkujących życie na naszej planecie. Dla życia człowieka zajmuje drugie miejsce za powietrzem do oddychania – bez dostawy tleny przeżyjemy około 3 minut, a bez wody około 3 dni. Woda jest też potrzebna do produkcji pokarmu, który jest na trzecim miejscu w tym zestawieniu. Nic więc dziwnego, że w…