Wyświetlanie jednego wyniku

  • Azotany/Azotyny

    59.0096.00

    Pakiet STUDNIE – AZOTANY obejmuje analizę chemiczną dwóch, istotnych w ocenie sanitarnej powszechnie występujących zanieczyszczeń płytkich wód podziemnych – azotanów i azotynów. Przeznaczony dla osób, które korzystają z wody ujmowanej ze studni wierconych o niewielkiej głębokości (do 15-20 m). Ujęcia tego rodzaju ujmują zwykle wody tzw. gruntowe lub wręcz wody zaskórne, i narażone zwykle są na zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka (nawożenie gleb). Obie substancje należą do mobilnych jonów, które łatwo przemieszczają się pomiędzy najpłytszymi warstwami wodonośnymi i zwłaszcza w obszarach użytkowanych rolniczo stanowią zagrożenie dla zdrowia osób pijących zanieczyszczoną nimi wodę.