Studnie Kombi

631.00754.00

Pakiet STUDNIE – KOMBI obejmuje kompletny zestaw analiz niezbędnych w ocenie jakości wody ujmowanej ze studni prywatnej. Zdefiniowany zakres analiz pozwala ustalić jakość ujmowanej wody, możliwy sposób wykorzystania oraz celowość zastosowania dodatkowych systemów uzdatniania. W porównaniu z zestawem STANDARD analiza wody poszerzona jest o bakterie Clostridium Perfingens oraz zawartość metali ciężkich i fluorków. Oprócz wyników badań otrzymujesz komentarz specjalisty. Skierowany dla osób korzystających z własnego ujęcia wody (studnia wiercona, kopana), które chcą określić jakość ujmowanej wody i możliwość jej wykorzystania na różne potrzeby.

 • *Pobieranie lub transport

  Reset
 • Przesłanie próbek

  Przed pobraniem próbki prosimy o kontakt z obsługą sklepu tel. 787 098 654 email sklep@aquanet-laboratorium.pl w celu zgłoszenia gotowości przekazania próbki kurierowi. Obsługa sklepu w Państwa imieniu zleci opłacony odbiór paczki firmie kurierskiej oraz prześle Państwu informacje o planowanej dacie odbioru wraz z listem przewozowym.

  Odbiór pojemników:

  Poznań, ul. Dolna Wilda 126, w dni robocze w godz. 7:00-15:00

  Dostarczenie próbek:

  W dniu pobrania, w godzinach 7:00 - 13:30.

  Dostarczenie próbek:

  W dniu pobrania, w godzinach 7:00 - 13:30, na adres Poznań, ul. Dolna Wilda 126.

  *Adres pobrania

  Proponowany termin pobrania

  Termin nie jest wiążący i jest zależny od możliwości Aquanet Laboratorium.

  Badane parametry:
  30
  Czas badań/Oczekiwanie na sprawozdanie:
  Do 14 dni roboczych
  Badania akredytowane:
  Tak/Nie*

  * Badania chemiczne TAK, mikrobiologiczne NIE (w przypadku wysyłki próbek kurierem, ze względu na warunki przechowalnicze próbki oraz ograniczenia czasowe od momentu poboru do momentu dostarczenia próbki)

  Badania akredytowane:
  Tak

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Bezpieczeństwo transakcji
 • Karta Visa
 • MasterCard

Pakiet STUDNIE – KOMBI obejmuje kompletny zestaw analiz niezbędnych w ocenie jakości wody ujmowanej ze studni prywatnej. Zdefiniowany zakres analiz pozwala ustalić jakość ujmowanej wody, możliwy sposób wykorzystania oraz celowość zastosowania dodatkowych systemów uzdatniania. W porównaniu z zestawem STANDARD analiza wody poszerzona jest o bakterie Clostridium Perfingens oraz zawartość metali ciężkich i fluorków. Oprócz wyników badań otrzymujesz komentarz specjalisty. Skierowany dla osób korzystających z własnego ujęcia wody (studnia wiercona, kopana), które chcą określić jakość ujmowanej wody i możliwość jej wykorzystania na różne potrzeby.

Na sprawozdaniu z badań znajdziesz wyniki następujących grup analiz:

Badania bakteriologiczne –  wyniki jakościowych badań bakteriologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe, Clostridium Perfingens), które pozwolą ocenić stopień narażenia warstwy wodonośnej na zanieczyszczenie ściekami pochodzenia bytowego.

Wskaźniki organoleptyczne – grupa analiz pozwalająca na wizualną i sensoryczną ocenę jakości wody (barwa, mętność, zapach).

Metale ciężkie – grupa analiz, celem których jest ocena zawartości wybranych pierwiastków (ołów, kadm, cynk, nikiel, chrom, miedź).

Substancje nieorganiczne – badania, które pozwolą na:
– ustalenie podstawowych właściwości fizykochemicznych wody (odczyn pH, stopień zmineralizowania i twardość)
– uzasadnią lub wykluczą potrzebę uzdatnienia wody (żelazo, mangan)
– określenie właściwości korozyjnych wody w odniesieniu do wybranych materiałów stalowych wykorzystywanych w instalacjach wodnych

Azotany – badania służące określeniu stężenia zawartości związków azotowych w wodzie (azotany i azotyny)

Fluorki – badanie, które określi stężenie fluorków w wodzie.

Dodatkowo w ramach zamówienia badań przez AQLAB.PL, otrzymasz gratis szczegółowy komentarz do uzyskanych wyników, który obejmuje:
– odniesienie wyników badań do aktualnie obowiązujących norm,
– określenie możliwości wykorzystania wody (do picia, na potrzeby gospodarcze, ograniczenia w przypadku zastosowania jako wody do instalacji centralnego ogrzewania),
– uzasadnienie na potrzeby ewentualnego uzdatniania wody.

Cennik pobierania i transportu

 • Odbiór w siedzibie laboratorium: 0zł
 • Transport kurierem w 2 strony: 37zł
 • Transport pojemników kurier/paczkomat: 14zł
 • Pobieranie powiat poznański: 54zł
 • Pobieranie Województwo Dolnośląskie, Mazowieckie, Wielkopolskie.: 123zł

Do pobrania

Samodzielne pobieranie próbek

Poniżej przedstawiamy film instruktażowy, omawiający samodzielne pobranie próbek.