Monitoring grupy A

489.00612.00

Pakiet Monitoring grupy A obejmuje zestaw analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

 • *Pobieranie lub transport

  Reset
 • *Adres pobrania

  Proponowany termin pobrania

  Termin nie jest wiążący i jest zależny od możliwości Aquanet Laboratorium.

  Badane parametry:
  9
  Czas badań/Oczekiwanie na sprawozdanie:
  Do 14 dni roboczych
  Badania akredytowane:
  Tak

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Bezpieczeństwo transakcji
 • Karta Visa
 • MasterCard

Pakiet Monitoring grupy A obejmuje zestaw analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Gwarantujemy pobranie próbki w ustalonym terminie przez certyfikowanego próbkobiorcę i wykonanie badań w akredytowanym, zatwierdzonym przez PPIS laboratorium. Standardowy termin przyjazdu certyfikowanego próbkobiorcy wynosi ok. 7 dni. Najczęściej jednak pobieranie realizujemy niemal natychmiast (1-2 dni od złożenia zamówienia). Prosimy o kontakt z naszym pracownikiem aby dowiedzieć się więcej o przewidywanym terminie przyjazdu próbkobiorcy.

Na sprawozdaniu z badań znajdziesz wyniki następujących wskaźników mikrobiologicznych:

 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC,
 • bakterie grupy coli,
 • Escherichia coli,

Oraz wskaźniki fizykochemiczne:

 • pH,
 • Przewodność elektryczna właściwa,
 • Mętność,
 • Barwa,
 • Smak,
 • Zapach

Uzyskane wyniki odnosimy na raporcie z badań do wartości parametrycznych (dopuszczalnych) w wodzie przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Cena zestawu obejmuje:

 • przyjazd próbkobiorcy i pobranie próbek,
 • wykonanie badań w akredytowanym, zatwierdzonym przez PPIS laboratorium,
 • sprawozdanie z badań w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do pobrania