Komunalne Kombi

816.00939.00

Pakiet KOMUNALNE – KOMBI obejmuje kompletny zestaw analiz niezbędnych w ocenie jakości wody dostarczanej za pośrednictwem komunalnych ujęć wody. Przeznaczony dla osób, które zamierzają uzyskać pełną informację o jakości wody w np. nowo zakupionej nieruchomości. Mimo, że producenci wody są zobowiązani do dostarczania wody o ustalonej jakości, częste są sytuacje, w których zły stan sieci przesyłowych powoduje problemy z wtórnym zanieczyszczeniem wody.

 • *Pobieranie lub transport

  Reset
 • Odbiór pojemników:

  Poznań, ul. Dolna Wilda 126, w dni robocze w godz. 7:00-15:00

  Dostarczenie próbek:

  W dniu pobrania, w godzinach 7:00 - 13:30.

  Dostarczenie próbek:

  W dniu pobrania, w godzinach 7:00 - 13:30, na adres Poznań, ul. Dolna Wilda 126.

  *Adres pobrania

  Proponowany termin pobrania

  Termin nie jest wiążący i jest zależny od możliwości Aquanet Laboratorium.

  Badane parametry:
  33
  Czas badań/Oczekiwanie na sprawozdanie:
  Do 14 dni roboczych
  Badania akredytowane:
  Tak

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Bezpieczeństwo transakcji
 • Karta Visa
 • MasterCard

Pakiet KOMUNALNE – KOMBI obejmuje kompletny zestaw analiz niezbędnych w ocenie jakości wody dostarczanej za pośrednictwem komunalnych ujęć wody. Przeznaczony dla osób, które zamierzają uzyskać pełną informację o jakości wody w np. nowo zakupionej nieruchomości. Mimo, że producenci wody są zobowiązani do dostarczania wody o ustalonej jakości, częste są sytuacje, w których zły stan sieci przesyłowych powoduje problemy z wtórnym zanieczyszczeniem wody.

W porównaniu z zestawem STANDARD analiza wody poszerzona jest o badania mikrobiologiczne, uboczne produkty dezynfekcji, azotany i fluorki. Kupując pakiet KOMUNALNE – KOMBI oprócz wyników badań otrzymujesz komentarz specjalisty. Na sprawozdaniu z badań znajdziesz wyniki następujących grup analiz:
Badania bakteriologiczne –  wyniki jakościowych badań bakteriologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce kałowe).

Prezentowane na sprawozdaniu wyniki badań mają charakter jakościowy, tzn. wykluczają lub potwierdzają obecność wybranych grup bakterii. Na ich podstawie uzyskacie Państwo informację dotyczącą ewentualnego zanieczyszczenie wody bakteriami fekalnego lub gruntowego pochodzenia, takimi jak bakterie grupy coli, Escherichia coli czy paciorkowce kałowe.

Wskaźniki organoleptyczne – grupa analiz pozwalająca na wizualną i sensoryczną ocenę jakości wody (barwa, zmętnienie, zapach).

Metale ciężkie – ocena zawartości wybranych pierwiastków metali ciężkich (ołów, kadm, cynk, nikiel, chrom, miedź).

Substancje nieorganiczne – badania, które pozwolą na:
– ustalenie podstawowych właściwości fizykochemicznych wody (odczyn pH, stopień zmineralizowania i twardość ogólną),
– uzasadnienie lub wykluczenie potrzeby dodatkowej filtracji wody (żelazo, mangan)

Azotany – badania służące określeniu stężenia zawartości związków azotowych w wodzie (azotany i azotyny)

Fluorki – badanie, które określi stężenie fluorków w wodzie.

Uboczne produkty dezynfekcji – grupa związków, których obecność w wodzie związana jest z jej chlorowaniem, ich nadmiar stwarza ryzyko dla zdrowia osób korzystających w wodzie.

Chlor – substancje, które dodawane są do wody w celu zapewnienia jej mikrobiologicznej stabilności. Nadmiar związków chloru powoduje charakterystyczny zapach wody oraz obecność podwyższonych ilości ubocznych produktów dezynfekcji.

Dodatkowo, w ramach zlecenia otrzymasz szczegółowy komentarz do uzyskanych wyników, obejmujący:
– odniesienie wyników badań do aktualnie obowiązujących norm,
– uzasadnienie dla potrzeby ewentualnego uzdatniania wody.

Cennik pobierania i transportu

 • Odbiór w siedzibie laboratorium: 0zł
 • Transport kurierem w 2 strony: 37zł
 • Transport pojemników kurier/paczkomat: 14zł
 • Pobieranie powiat poznański: 54zł
 • Pobieranie reszta Polski: 123zł

Do pobrania

Samodzielne pobieranie próbek

Poniżej przedstawiamy film instruktażowy, omawiający samodzielne pobranie próbek.