Przykładając szczególną wagę do ochrony prawa prywatności wszystkich osób, w tym odwiedzających internetowe strony/serwisy Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., nakreślona została Polityka Ochrony Prywatności, w której zebrano zasady przetwarzania (w szczególności: gromadzenia, modyfikacji, usuwania, udostępniania) danych  odwiedzających serwisy.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Ochrony Prywatności .

W razie braku zgody na warunki zawarte w Polityce Ochrony Prywatności użytkownik powinien opuścić serwisy Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., z wyjątkiem specyficznych stron WWW, na których opublikowano inne, obowiązujące zamiast tego oświadczenia, zasady ochrony danych i prywatności.