Konsulting środowiska

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. to nie tylko badania. Nasza pracownia konsultingu środowiska pomaga przedsiębiorstwom w uzyskiwaniu pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska.


Specjalizujemy się w sporządzaniu operatów wodnoprawnych celem uzyskania pozwoleń
wodnoprawnych.

W ramach outsourcingu ochrony środowiska oferujemy:

  • sporządzanie wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych w BDO,
  • prowadzenie kart ewidencji odpadów,
  • przygotowanie rocznego zestawienia danych w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki opakowaniowej,
  • wypełnianie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zakresie środowiska,
  • prowadzenie konta zakładu w KOBiZE,
  • opracowanie rocznych zestawień danych o zakresie korzystania ze środowiska, w tym naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • monitoring formalno – prawny przestrzegania obowiązków wynikających z zapisów w posiadanych decyzjach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Pozostawiając sprawy związane z ochroną środowiska wykwalifikowanym specjalistom
będziecie Państwo mogli skupić się na rozwoju swojej działalności bez dodatkowych
obciążeń.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!