Certyfikacja kompostów

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. zajmuje się badaniem kompostu, granulatu i cieczy pofermentacyjnych pod kątem wartości nawozowych i bezpieczeństwa ich stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres oferty obejmuje przeprowadzenie procedury i uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wprowadzenie do obrotu kompostu, granulatu, pofermentu czy przetworzonego osadu ściekowego jako nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!