Badania żywności

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. oferuje badania mikrobiologiczne żywności zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r. L 338 z późn. zm.)

ZAKRES BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH:

–              ogólna liczba drobnoustrojów

–              liczba i obecność Listeria monocytogenes

–              obecność Listeria monocytogenes met. Real-Time PCR

–              obecność Salmonella spp., Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis

–              obecność Salmonella spp. met. Real-Time PCR

–              liczba Enterobacteriaceae

–              liczba bakterii fermentacji mlekowej

–              liczba Bacillus cereus

–              liczba i obecność Staphylococcus aureus

–              liczba i obecność Escherichia coli

–              liczba i obecność bakterii z grupy coli

–              liczba i obecność Campylobacter spp.

–              liczba drożdży i pleśni

–              liczba przypuszczalnych Pesudomonas spp.

–              liczba Clostridium perfringens

–              liczba bakterii redukujących siarczany (IV)

 

BADANIA SANITARNE – METODA WYMAZOWA:

–              ogólna liczba drobnoustrojów

–              liczba Enterobacteriaceae

–              obecność Salmonella spp.

–              obecność Listeria monocytogenes

–              obecność Campylobacter spp.

–              liczba drożdży i pleśni

Gwarancją wysokiej jakości oraz wiarygodności naszych usług jest akredytacja PCA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!