Biogazownia to instalacja służąca do wytwarzania biogazu z odpadów organicznych, takich jak resztki żywności, odchody zwierząt, czy też odpady rolnicze. Proces ten odbywa się w wyniku fermentacji beztlenowej wewnątrz reaktora biologicznego. Badania, które oferuje Aquanet Laboratorium, pozwalają ocenić jakość substratów używanych w biogazowniach oraz jakość powstałego tam pofermentu.

– Substrat to substancja, która jest wprowadzania do komór pofermentacyjnych, a poferment to substancja, którą uzyskujemy po procesie fermentacji – przypomina dr Agnieszka Ziarko, kierownik Pracowni Fizykochemicznej Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Przygotowanie substratu w biogazowni obejmuje rozdrabnianie, homogenizację i mieszanie. Dla biogazowni bardzo ważne jest, aby substrat był jednolity i miał odpowiednią wilgotność, pH oraz skład chemiczny. Czynniki te składają się na jakość substratu, w badaniu i kontrolowaniu której pomaga Klientom Aquanet Laboratorium. A wszystko po to, żeby umożliwić optymalny przebieg procesu fermentacji i uzyskanie maksymalnej ilości biogazu.

Biogazownia – jak dokładnie działa?

Proces wytwarzania biogazu z odpadów organicznych w biogazowni składa się z kilku etapów:

 • Przygotowanie substratu. Odpady organiczne – wspomniane resztki żywności, odchody zwierząt, czy też rośliny uprawne – zostają dostarczone do biogazowni, gdzie następuje ich przetworzenie na jednolity substrat. W tym celu stosuje się rozdrabnianie, homogenizację oraz mieszanie.
 • Fermentacja – substrat trafia do reaktora biologicznego, gdzie w wyniku fermentacji beztlenowej zachodzą procesy rozkładu organicznego pod wpływem bakterii. Podczas fermentacji powstaje biogaz, który jest zbierany w reaktorze. Temperatura i pH w reaktorze są kontrolowane, aby umożliwić optymalny przebieg fermentacji.
 • Odzyskiwanie biogazu – po zakończeniu fermentacji, biogaz jest odzyskiwany z reaktora i poddawany procesom oczyszczania, w celu usunięcia wilgoci, siarkowodoru, amoniaku i innych zanieczyszczeń.
 • Wykorzystanie biogazu – oczyszczony biogaz jest magazynowany i może być wykorzystany w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, jako paliwo do silników spalinowych lub kogeneracji lub sprzedawany do sieci gazowej.

POPROŚ O OFERTĘ NA BADANIA

W biogazowni wykorzystuje się również masy pofermentacyjne, czyli pozostałości po procesie fermentacji, które mogą być wykorzystane jako nawóz organiczny. Nawóz pofermentacyjny z biogazowni rolniczych charakteryzuje się wysoką zawartością zmineralizowanego azotu, fosforu i potasu oraz niską agresywnością. Ponadto, w wyniku fermentacji ulegają zniszczeniu składniki organiczne, takie jak: jaja i zarodniki pasożytów, chwastów, a także bakterii fekalnych. To wszystko sprawia, że materiał pofermentacyjny doskonale nadaje się do zastosowania jako pełnowartościowy nawóz do nawożenia upraw polowych. To optymalne wykorzystanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczych.

Badania masy pofermentacynej w biogazowni

W jakim celu przeprowadza się badania pozostałości po fermentacji w biogazowni? Tutaj znowu chodzi o jakość. Badania umożliwiają ocenę składu chemicznego masy pofermentacyjnej, w tym:

 • zawartości substancji organicznych,
 • zawartości składu mineralnego,
 • oraz innych właściwości fizycznych i chemicznych.

Agnieszka Ziarko wyjaśnia, że Aquanet Laboratorium wykonuje analizy masy pofermentacyjnej m.in. pod kątem następujących parametrów:

 • FOS,
 • TAC,
 • mikroelementów,
 • makroelementów,
 • lotnych kwasów tłuszczowych,
 • oraz zawartości suchej masy.

W oparciu o wyniki badań można dokładnie określić właściwości nawozowe pofermentu. Dodatkowo, badania masy pofermentacyjnej umożliwiają kontrolę procesu fermentacji i jakości wytwarzanego biogazu. Jak zwracają uwagę fachowcy, dzięki badaniom masy pofermentacyjnej w biogazowni można zwiększyć wydajność i opłacalność produkcji biogazu oraz zapewnić optymalne wykorzystanie pozostałości po procesie fermentacji. I w tym miejscu jakość – w kontrolowaniu której pomaga Aquanet Laboratorium – skutkuje rosnącą wydajnością całego procesu.

Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu pofermentu jako nawozu 

Nawet jeżeli wyniki wszystkich badań są dobre, pofermentu nie można tak po prostu zacząć sprzedawać jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby. – Potrzebne jest odpowiednie zezwolenie – przypomina Agnieszka Ziarko.

Aby wprowadzić do obrotu poferment jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby, należy uzyskać zezwolenie na jego stosowanie od właściwych organów administracyjnych. W Polsce zezwolenie takie wydaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W celu uzyskania zezwolenia, należy przedstawić wyniki badań pofermentu pod kątem jego składu i właściwości, w tym zawartości składników odżywczych i substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. – I w tym właśnie pomagają, na profesjonalnym poziomie, nasi specjaliści. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – zaprasza Agnieszka Ziarko.

W imieniu zleceniodawcy Aquanet Laboratorium przeprowadza procedurę uzyskania pozwolenia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie kompostu jako środka poprawiającego właściwości gleby.

W czym dokładnie pomagamy Klientom? Oferta Aquanet Laboratorium

W ramach swojej oferty Aquanet Laboratorium świadczy usługi:

 • Koordynacji poboru prób do badań prowadzonych przez Okręgową Stację Rolniczą (organ upoważniony do poboru prób na mocy ustawy).
 • Prowadzenia i nadzoru nad wykonaniem wszystkich koniecznych zgodnie z prawem badań (fizyczno-chemicznych i biologicznych) niezbędnych do uzyskania opinii z poszczególnych Instytutów Badawczych wskazanych przez ustawodawcę.
 • Opracowania instrukcji stosowania środka poprawiającego właściwości gleby.
 • Opracowania karty charakterystyki środka poprawiającego właściwości gleby.
 • Opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania opinii przez uprawnione Instytuty Badawcze i jednostki naukowe w zakresie stosowania produktu (kompostu): na gruntach przewidzianych do upraw polowych i/lub rekultywacji gleb, w uprawie roślin ozdobnych i trawników, w sadownictwie, w uprawach warzywnych, na użytkach zielonych  oraz wykonujemy działania umożliwiające uzyskanie powyższej dokumentacji.
 • Opracowania wniosku i koordynacji działań związanych z wydaniem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne wpisy