OFERTA

wydarzenia

Ścieki

subside-line

Badanie fizykochemiczne ścieków należy do obowiązków każdego przedsiębiorstwa, co regulują odpowiednie przepisy prawne.

Wykonujemy akredytowanymi metodami badania ścieków komunalnych i przemysłowych zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami

Posiadamy zespół wykwalifikowanych próbkobiorców, który w każdej chwili pobierze u Państwa próbki ścieków chwilowych jak i średniodobowych. Pobieranie materiału do badań odbywa się zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997 i jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.  Do pobierania próbek średniodobowych dysponujemy urządzeniami, które pobierają próbki proporcjonalnie do czasu.

Próbka do badań może też być dostarczona do laboratorium przez zleceniodawcę.

Kontakt:
Aquanet Laboratorium
Pracownia fizyczno - chemiczna
tel.: (61) 8359 960
e-mail: 
labo@aquanet-laboratorium.pl
Aquanet Laboratorium
Pracownia biologiczna
tel.: (61) 8359 388
e-mail: 
labo@aquanet-laboratorium.pl
Zleć badanie za pomocą poniższego formularza:
Nie widzisz co jest na obrazku? Kliknij tutaj aby przeładować obrazek
*pola wymagane
wróć do listy badań