OFERTA

wydarzenia

Powietrze i gazy

subside-line

Wykonujemy analizę biogazu przenośnym urządzeniem GA 2000.

Analiza biogazu odbywa się u klienta w miejscu pobrania z instalacji ciśnieniowych, komór fermentacyjnych, sieci kanalizacyjnej.

Wykonywane analizy:

zawartość metanu w biogazie / gazie wysypiskowym / innej mieszaninie,
zawartość dwutlenku węgla w biogazie / gazie wysypiskowym,
zawartość tlenu w biogazie,
zawartość siarkowodoru w biogazie / sieci kanalizacyjnej.
Urządzenie GA2000 mierzy CH4 %, CO2, potrójną wiązką absorbcji w podczerwieni oraz O2 %, H2S ppm celkami elektrochemicznymi.


Ponadto posiadamy doświadczenie w monitorowaniu czystości mikrobiologicznej powietrza. Proponujemy metodę sedymentacyjną ( pobieranie wg PN-Z-04008-08-1989) i zderzeniową przy pomocy aparatu MicroBioMB1. Określamy ogólna liczbę następujących mikroorganizmów ( wg PN-Z-04111-02:1989 i PN-Z-04111-03:1989) w przeliczeniu na 1 m3 :

Gronkowce hemolizujące ( alfa i beta)

Gronkowce mannitolododatnie i mannitoloujemne

Ogólna liczba bakterii mezofilnych i psychrofilnych

Pseudomonaceae

Pseudomonas fluorescens

Enterobacteriaceae

Promieniowce

Grzyby (pleśnie i drożdże)

Kontakt:
Aquanet Laboratorium
Pracownia bakteriologiczna
tel.: (61) 8359 215
e-mail: 
labo@aquanet-laboratorium.pl
Aleksander Relewicz
Próbkobiorca
tel.: 697 891 962
e-mail: 
aleksander.relewicz@aquanet-laboratorium.pl
Zleć badanie za pomocą poniższego formularza:
Nie widzisz co jest na obrazku? Kliknij tutaj aby przeładować obrazek
*pola wymagane
wróć do listy badań