Woda w kąpieliskach

Laboratorium wykonuje badania wody w kąpieliskach zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2019, poz. 255).

Zakres oferowanych przez laboratorium badań obejmuje wszystkie wymienione w ww. dokumencie wskaźniki mikrobiologiczne oraz ocenę wizualną w odniesieniu do innych wymagań. Oferujemy możliwość skorzystania z naszej kadry certyfikowanych próbkobiorców realizujących pobieranie próbek i pomiary na miejscu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!