Woda technologiczna w obiegach zamkniętych

Aquanet Laboratorium wykonuje badania wód i osadów pochodzących z zamkniętych obiegów grzewczych i chłodniczych, których celem jest ustalenie prawdopodobieństwa i przyczyn wystąpienia korozji. Nasi specjaliści pomogą Państwu określić przyczyny wystąpienia awarii spowodowanych korozją elementów sieci obiegowych i sformułują zalecenia dotyczące dalszego postępowania z instalacją i zładem.

Laboratorium wykonuje badania wody w celu określenia jej agresywności i korozyjności w odniesieniu do różnych materiałów. Przy ocenie ryzyka odnosimy się m. in. do wymagań zdefiniowanych w polskich i europejskich powołaniach normatywnych, takich jak:

  • PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania dotyczące jakości wody,
  • PN-72/C-04609. Wstępna jakościowa ocena korozyjnego działania zimnych wód naturalnych na przewody z żeliwa, stali zwykłej lub ocynkowanej,
  • PN-EN 12502. Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania,
  • VDI 2035. Ochrona przed uszkodzeniami wodnych instalacji grzewczych,
  • Wytyczne PORT PC cz. 4 i 5. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła dotyczące zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!