Testy migracji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. poz.2294, materiały i produkty mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia powinny posiadać właściwy atest Państwowego Zakładu Higieny. Jednym z dokumentów niezbędnych w trakcie ubiegania się o atest, są wyniki badań tzw. testów migracji.

Aquanet Laboratorium oferuje wykonywanie obu rodzajów badań dla następujących rodzajów materiałów:

  • tworzywa sztuczne, szkło, ceramika,
  • wyroby metalowe,
  • wyroby cementowe,
  • wyroby gumowe,
  • materiały wykorzystywane jako złoża filtracyjne przy uzdatnianiu wody.

Zakres badań (wskaźniki i temperatura w jakiej prowadzone są testy) powinien zostać ustalony z przedstawicielem Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Państwowego Zakładu Higieny.

Testy migracji prowadzone są zgodnie z wymaganiami następujących norm i wytycznych:

  • PN-EN 12873-1 Część 1: Metoda badania produktów wykonywanych przez producenta z materiałów organicznych lub szklanych lub zawierających te składniki,
  • PN-EN 12873-2 Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie,
  • PN-EN 14944-1 Część 1: Wpływ produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych na wskaźniki organoleptyczne,
  • PN-EN 14944-3 Część 3: Migracja substancji z produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych,

Prosimy o kontakt z przedstawicielem laboratorium w celu ustalenia sposobu przygotowania, ilości i rozmiarów próbek do badań.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!