Badania technologiczne

Aquanet Laboratorium oferuje możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań mikrobiologicznych, chemicznych, parazytologicznych i in. związanych z technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i innych. Specjalistyczne wyposażenie i doświadczenie zdobyte we współpracy z szeregiem klientów z branży przemysłu i usług komunalnych pozwalają na wykonywanie badań:

  • ilościowych i jakościowych substancji chemicznych (np. oznaczanie stężenia chloru aktywnego w podchlorynie sodowym lub dwutlenku chloru),
  • analizę granulometryczną złóż filtracyjnych,
  • wyznaczanie zapotrzebowania na dezynfekant,
  • analizę ilościową i jakościową osadów technologicznych,
  • badania osadu czynnego,
  • i wielu innych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem badań, o których informacji nie znaleźliście na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt ze specjalistami w laboratorium, którzy pomogą Wam określić możliwości wykonania, właściwie ustalić plan i zakres badań oraz określą ich koszty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!