Badania popiołów

Zdając sobie sprawę, jak ważna dla lokalnych społeczności jest jakość powietrza i jakie ma przełożenie na zdrowie i komfort życia mieszkańców, Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. wykonuje badania
popiołów z indywidualnych instalacji grzewczych mające na celu wykrycie nielegalnego spalania i współspalania odpadów. Nasza oferta obejmuje szkolenie dotyczące techniki pobierania próbek odpadu paleniskowego celem zagwarantowania otrzymania miarodajnego materiału do dalszych badań, przeprowadzenie analiz mających na celu oznaczanie składu chemicznego i występowania ewentualnych zanieczyszczeń oraz opracowanie końcowej ekspertyzy. Wszystkie badania wykonujemy akredytowanymi metodami badawczymi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!