Oferta dla klientów instytucjonalnych

Od ponad 60 lat świadczymy badawcze usługi laboratoryjne. Pobieramy próbki do badań z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności oraz wykonujemy badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz parazytologiczne. Obsługujemy klientów instytucjonalnych z branż usług publicznych, przemysłu oraz produkcji żywności. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi badawcze i eksperckie pomagały klientom dbać o bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich produktów.

Pomiary i badania wykonujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz z obowiązującymi dokumentami PCA. Od 2006 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB700. Szeroki zakres akredytacji oraz zatwierdzenia właściwych organów administracji, umożliwiają nam realizację usług pomiarowych i analitycznych w obszarach regulowanych prawnie. Nasi specjaliści udzielą Państwu pomocy przy interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywanych przez laboratorium usług.

Stale doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług, uczestnicząc w programach badań biegłości, realizując audyty wewnętrzne i zewnętrzne, a także nieustannie podnosząc kwalifikacje pracowników.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!