Woda ze studni

Oferujemy możliwość wykonania badań wody z ujęć indywidualnych (studni wierconych i kopanych). Ponieważ sposób, miejsce i czas pobrania próbki ma istotne znaczenia dla miarodajności wyników, służymy pomocą w ustaleniu właściwego i reprezentatywnego punktu pobrania próbki.

Zakres badań wody z ujęć indywidualnych jest ustalany w zależności od celu w jakim będziecie Państwo chcieli użytkować ujmowaną wodę. Więcej o badaniach i pobieraniu próbek ze studni prywatnych możecie Państwo dowiedzieć się tutaj. W przypadku gdyby woda miała być wykorzystywana jako woda do picia, niezbędnym elementem badań będzie analiza bakteriologiczna, która pozwoli wykluczyć ewentualne zanieczyszczenie warstwy wodonośnej. Niemniej istotne będzie określenie zawartości domieszek i zanieczyszczeń obecnych w warstwie wodonośnej, dzięki czemu uzyskacie Państwo informację o tym jakiej jakości wodą dysponujecie, jak możecie ją użytkować oraz czy i w jaki sposób wodę powinniście uzdatniać.

Uzyskane wyniki badań możemy odnieść do wartości parametrycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2018, poz. 2294) oraz przedstawić komentarz dotyczący jej jakości.

Nie sprzedajemy wyłącznie wyników badań – pomagamy także je właściwie zinterpretować i służymy pomocą w rozwiązaniu Państwa problemów z wodą.

Zlecenie badania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!