Woda z ujęć komunalnych

Oferujemy możliwość wykonania badań wody pochodzącej z ujęć komunalnych. Ponieważ sposób, miejsce i czas pobrania próbki mają istotne znaczenia dla miarodajności wyników, służymy pomocą w ustaleniu właściwego i reprezentatywnego punktu pobrania próbki.

Zakres badań wody z ujęć komunalnych jest ustalany w zależności od ich celu. Biorąc pod uwagę fakt, że woda produkowana przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne jest zwykle dezynfekowana i mikrobiologicznie stabilna, najczęściej wykonywane badania dotyczą tzw. wtórnych zanieczyszczeń wody. Ich obecność, związana jest z pogarszaniem się jakości wody na skutek kontaktu z materiałami sieci przesyłowych (także tych, z których wykonana jest instalacja wewnętrzna).

Uzyskane wyniki badań możemy odnieść do wartości parametrycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2018, poz. 2294) oraz przedstawić komentarz dotyczący jej jakości.

Nie sprzedajemy wyłącznie wyników badań – pomagamy także je właściwie zinterpretować i służymy pomocą w rozwiązaniu Państwa problemów z wodą.

Zlecenie badania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!