Pozostałe

Oprócz wymienionych już badań, jesteśmy w stanie zrealizować dla Państwa wiele innych, także mniej typowych tematów badań. Wśród nich:

  • określenie stanu sanitarnego wody ze stawów i identyfikacja przyczyn śnięcia ryb,
  • ustalenie źródła wycieku wody przesiąkowej,
  • ustalenie jakości wody w instalacjach grzewczych i identyfikacja przyczyn występowania awarii układów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!