Podłączenie do sieci Aquanet SA

Aquanet Laboratorium oferuje możliwość wykonania badań wody z włączanych do sieci AQUANET SA nowo budowanych rurociągów. Badania wykonywane są zgodnie z wytycznymi warunków technicznych płukania i dezynfekcji rurociągów AQUANET SA i obejmują pobieranie próbki przez certyfikowanego próbkobiorcę, wykonanie badań zawartości chloru w miejscu pobierania oraz laboratoryjne analizy bakteriologiczne i chemiczne.

Zlecenie badania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!