Mikrobiologiczna analiza lodów

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. oferuje badania mikrobiologiczne lodów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 z dnia 15.11.2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r. L 338 z późn. zm.)

 ZAKRES BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH:

  • obecność Salmonella spp.
  • liczba Enterobacteriaceae
  • liczba i obecność Listeria monocytogenes

Gwarancją wysokiej jakości oraz wiarygodności naszych usług jest akredytacja PCA

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 13:00. Dostarczanie próbek jest możliwe także poza ww. godzinami po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Oferujemy również bezpośredni odbiór próbek od klienta.

Wymagana objętość próbki do badań to ok. 150 g w sterylnym pojemniku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!