Badania dla Sanepidu

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. oferuje możliwość wykonania badań niezbędnych przy składaniu wniosków o odbiór sanitarny w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczących:

–  wydania opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych przez obiekty świadczące usługi hotelarskie, tj. badań wody w kierunku obecności bakterii Legionella sp. (dotyczy opinii dla hotelu, motelu, pensjonatu, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego, schroniska, innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie) oraz badań wody przeznaczonej do spożycia (dotyczy kempingu i pola namiotowego)

– dokonania oględzin pomieszczeń/obiektu zrealizowanych zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tj. wyników badania mikrobiologicznego wody (dotyczy przypadku oględzin placówek gastronomicznych i spożywczych).

Oprócz wyżej wymienionych, wykonujemy także badania mikrobiologiczne niezbędne dla uzyskania zatwierdzenia PPIS dla zakładu zajmującego się produkcją lub obrotem żywnością.

Laboratorium dysponuje kadrą certyfikowanych próbkobiorców, specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i wysoko kwalifikowanym personelem. Stosujemy akredytowane i referencyjne metody badań. Wyniki wykonanych przez nas badań możecie Państwo wykorzystać na potrzeby instytucji kontrolnych. Jesteśmy laboratorium zatwierdzonym przez PPIS w Poznaniu do wykonywania badań wody pitnej.

Wykonujemy badania dla próbek pobranych i dostarczonych do laboratorium przez zleceniodawcę.

Zlecenie badania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!