Oferta dla klientów detalicznych

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. oferuje możliwość pełnej obsługi laboratoryjnej dla klientów detalicznych, obejmującej:

  • doradztwo w wyborze właściwego zakresu badań,
  • pobieranie i transport próbek we właściwych warunkach,
  • badanie próbek i przedstawienie sprawozdania z badań.

Co istotne, dokładamy starań aby nie zostawiać Państwa z samymi wynikami i służymy pomocą w ich interpretacji oraz próbujemy znaleźć sposoby rozwiązania ewentualnych problemów wynikających z użytkowania np. wody nieodpowiedniej jakości.

Laboratorium dysponuje zespołem certyfikowanych próbkobiorców, specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i wysoko kwalifikowanym personelem. Stosujemy akredytowane i referencyjne metody badań. Wyniki wykonanych przez nas badań możecie Państwo wykorzystać na potrzeby instytucji kontrolnych. Jesteśmy laboratorium zatwierdzonym przez PPIS w Poznaniu do wykonywania badań wody pitnej. Zakres zatwierdzonych badań obejmuje wszystkie wymagane rozporządzeniem MZ wskaźniki mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i chemiczne i jest najszerszy spośród komercyjnych laboratoriów w Wielkopolsce.

Zakres naszych usług nie ogranicza się wyłącznie do badań wody. Wykonujemy także badania z zakresu analizy środowiska (wody powierzchniowe, gleby, osady i in.), badania żywności oraz wiele innego rodzaju próbek stałych i ciekłych.

Ponadto służymy pomocą w doborze właściwych systemów uzdatniania wody i oferujemy usługę wykonawstwa systemów uzdatniania. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!