O LABORATORIUM

wydarzenia

Informacje o spółce

subside-line

Aquanet Laboratorium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią grupy kapitałowej AQUANET S.A. Została utworzona 01.07.2013r z istniejącego dotychczas Laboratorium Badań Środowiskowych funkcjonującego 60 lat w strukturach AQUANET S.A.

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. działa na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 01.07.2013 r. oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470208 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał założycielski spółki wynosi 4.631.900 zł .

Organami spółki są:
Laboratorium posiada:

AQUANET
Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
NIP: 783 16 98 679
REGON: 302402124
KRS: 0000470208
Nr konta bankowego PKO Bank Polski S.A. oddział w Poznaniu
80 1440 1390 0000 0000 1552 2787